0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
(This question is mandatory)

Èske ou te wè nouvo siyalizasyon nimerik ki sou ekran televizyon nou yo pandan vizit ou nan Bibliyotèk la?

(This question is mandatory)
Se te ki dat vizit la?
Open date/time selector
(This question is mandatory)
Mwen te aprann kèk bagay nouvo konsènan aktivite Bibliyotèk la, sèvis ak resous yo apre mwen te gade siyalizasyon nimerik yo. Chwazi youn nan repons sa yo:
(This question is mandatory)

Mwen gen plan pou mwen patisipe nan youn nan aktivite ki anonse nan siyalizasyon nimerik yo. Chwazi youn nan repons

sa yo:
Mwen okouran pi plis de aktivite, sèvis ak resous bibliyotèk la genyen. Chwazi youn nan repons sa yo:
Mwen gen plis chans pou mwen patisipe nan aktivite Bibliyotèk yo, epi itilize sèvis ak resous disponib yo. Chwazi youn nan repons sa yo:

Ki lòt enfòmasyon ou ta renmen wè sou ekran siyalizasyon nimerik la?

Si w ta renmen resevwa jounal gratis Books & Bytes nou an nan email ou ak lis aktivite ki gen pou vini yo, tanpri bay adrès imel ou. Enfòmasyon sila pap pataje ak lòt pati.